Categorieën
Non classé

Info aan de ingeschrevenen

Beste ingeschrevenen en deelnemers aan de Rental Twin’s,

Als u een inschrijving hebt gedaan aan de 24u Rental Twin’s 2020, vergeet dan niet om uw
inkompas af te drukken of beschikbaar te houden op uw smartphone of tablet voordat u zich
aanbiedt aan het onthaal. Deze inkompas is enkel geldig voor de duur van het evenement, het is te
zeggen: van 4 september tot 6 september 2020 en enkel en alleen op de dagen die u bij inschrijving
heeft aangeduid als zijnde de dagen waarop u aanwezig zal zijn.

Wij herinneren er u aan dat voor een goed verloop van de 24u, evenals voor het houden van dit
evenement in de toekomst, het essentieel is dat u de maatregelen in verband met hygiëne
respecteert die in voege zijn tengevolge de covid 19 pandemie. Houdt fysiek een minimum van 1.5
meter afstand aan tussen uzelf en andere personen die present zijn ter plaatse en denk eraan uw
masker te dragen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Het niet-respecteren van de regels kan
ertoe leiden dat u de toegang tot de site wordt ontzegd.

Wij danken u voor uw goede burgerzin en voor uw begrip en wensen u nu al een uitstekend
weekend op de 24 Uren Karting van Francorchamps.

De ploeg van One Day Karting,

OneDayProject