Maatregelen Covid 19

Dames,heren,

Hieronder enkele maatregelen die door de organisatie in voege worden gesteld:

1. Tracing

Iedere persoon die ter plaatse toegang wil verkrijgen tot het evenement moet zich vooraf registreren. Er staat een eenvoudig formulier online dat naar het opgegeven e-mail adres wordt teruggestuurd en daarmee uw registratie bevestigt. Het vormt het registratie bewijs dat zal worden gevraagd bij de ingang van de parkings teneinde u te kunnen toelaten

2. Verplichtingen door de regering

Wij passen de vereisten toe die worden opgelegd door de regering.

Dezen zijn nog niet bekend voor september, wij passen dus standaard deze toe die werden voorzien voor de maand augustus en die zullen worden aangepast in functie van de eventuele nieuwe regels die volgen.

Ter herinnering, de minimale maatregelen :

  • Er is een mondmasker plicht voor iedereen die geen helm draagt bij het betreden van lokalen (ook bij tijdelijke lokalen).
  • Het gebruik van handgel is verplicht voorafgaand aan het manipuleren van eender welk document of voorwerp dat komt van of terug gaat naar de organisatie.
  • Draag een masker daar waar de fysieke afstand niet kan worden gerespecteerd, ook als dat buiten is.
  • Respecteer de markeringen die zijn aangebracht binnen de infrastructuur van het circuit (zoals cafetaria enz…).

3. Bijzondere maatregelen van de organisatie

We zullen in het bijzonder veel aandacht schenken aan de Live Streaming, de speaker en de Live Timing zodat uw naasten, die zouden beslissen om niet te komen kijken, toch vanop afstand het evenement kunnen meemaken en uw sponsors een deftige return krijgen voor hun merk.

Al het gebruikte materiaal wordt door de technische ploeg met een antiviraal middel gedesinfecteerd na iedere handeling.

4.Waarschuwing

De organisatie is verantwoordelijk voor het doen naleven van deze regels

We zullen dan ook iedereen van de plaats verbannen die beslist om moedwillig de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel te negeren.

5. Info

We zullen in onze nieuwsbrief van 01/09 de laatste aanpassingen aan de regels per e-mail bekend maken aan de personen die al geregistreerd staan, wij rekenen erop dat die personen deze informatie maximaal zullen verspreiden.